Säkerhetsdörrar

Pawlowski M&S AB erbjuder skräddersydda säkerhetsdörrar och branddörrar av högsta kvalitet.
Säkerhetsdörr med en stomme av galvaniserat stål och en yta av äkta trä som förenar säkerhet
med design. Vi kan hjälpa dig att bestämma hur din entré ska utformas. Den kan anpassas
efter din gamla dörr eller väljer du din egen design. Vi erbjuder 15 års inbrottsgaranti.
Garanti täcker hela kostnaden för en ny dörr vid fullbordat inbrott

Pawlowski Montage & Snickeri AB - 2013-2018